Фондот Študentski tolar – Студентската организација при универзитетот во Љубљана го означува стартот на приемот на пријави од студенти за обезбедување на материјална помош

Фондот Študentski tolar е Студентска организација при универзитетот во Љубљана која што се стреми да им помага на студентите на кои што им е потребна помош. Оваа година тука е објавен конкурсот за обезбедување на финансиска помош на семејствата на студентите. Според зборовите на претставниците на Фондот, тие сакаат да внесат свој придонес во создавањето на еднакви можности за пристапот до високото и средното стручно образование за сите.

Пријавите за учество на конкурсот треба да се достават не подоцна од петок, 13-ти септември 2019 година. Фондот на конкурсот изнесува 4000 евра.

Секое студентско семејство, кое што ќе победи на конкурсот, ќе добие еднократна парична исплата од 400 евра. За помош можат да се обратат семејства, во кои што барем еден родител има статус на студент на било која високообразовна установа или средно стручно училиште во Република Словенија, член на Студентската организација на универзитетот од Љубљана и нема постојана работа.

Мајка и татко на едно исто дете нема да може да поднесат одделни пријави за обезбедување на парична помош. За парична помош исто така не може да конкурираат лица, кои што во текот на последната година двапати добиле ваква парична помош од страна на Фондот Študentski tolar, а исто така и студенти, кои што веќе имаат добиено пет вакви исплати.

Извор: gorenjskiglas.si