Фудбалското друштво Приморје Ајдовшчина и Универзитетот во Нова Горица потпишаа договор за соработка

Во втроник на 8 јануари 2019 година, ректорот на Универзитетот во Нова Горица, проф. Др. Данило Завратник и претседателот на Фудбалското друштво Приморје, Бојан Аџиќ потпишаа договор за долгорочна соработка.

Со потписот на договорот, Универзитетот во Нова Горица и ФД Приморје воспоставија долгорочна партнерска соработка, на која главната цел е да се обезбедат оптимални услови за студирање на студентите спортисти на Горишка, продолжување на образованието, спорска и професионална кариера на студентите спортисти во домашното опкружување и придобивање на студенти спортисти од други краеви на Словенија и странство.

Универзитетот во Нова Горица е млад, динамичен и наклонет кон спортистите тој е единствен Универзитет во Словенија кој им нуди на студентите статус на спортисти, на сите регистрирани спортисти, кои активно учествуваат на натпревари и достигнуваат видни резултати.

Фудбалското друштво Приморје Ајдовшчина игра една од главните улогу при развојот на фудбалот на северноприморската област. Друштвото има најголем број на членови меѓу сите спортски друштва на Севернаприморска, во овјој момент околу 250.

Извори: ung.si, facebook.com