GEA College poziva na seminar „iHELP poslovni projekat i kurs reanimacije“

U sredu, 27. septembra 2019. godine u 17:00 sati na GEA College (Ljubljana, Dunajska cesta 156) održaće se seminar na temu: „IHELP poslovni projekat i kurs reanimacije“. Predavač je Andraž Glas Ogorevc. Prijave na učešće slati do 26.11.2019.

Tokom događaja, Andraž Glas Ogorevc publici će predstaviti svoju poslovnu karijeru i zaštitni znak iHELP, u sklopu koje se pruža pomoć u raznim ekstremnim situacijama. Zajedno sa svojim timom on upravlja društveno odgovornim projektom, održava osnovne kurseve reanimacije, a pomoću mobilne aplikacije iHELP stvara mrežu agenata za prvu pomoć, mrežu lokacija defibrilatora, mapu ambulantnih stanica i signale za havariju u hitnim slučajevima. Opšti cilj saradnje sa iHELP-om je poboljšati životnu sigurnost i širiti znanje namenjeno spašavanju života.

Podsećamo da aktivnosti inkubatora Visoke škole GEA u okviru operacije „SIO incubator GEA 2018-19“ zajednički finansiraju Republika Slovenija i Evropska unija, na teret Evropskog fonda za regionalni razvoj. Operacija se sprovodi u okviru Operativnog programa za sprovođenje Evropske politike kohezije za period 2014 – 2020, prioritetna osa 3: Dinamično i konkurentno preduzetništvo u svrhu osiguravanja željenog ekonomskog rasta.

Obrazac prijave

Izvor: gea-college.si