GEA College poziva na učešće u besplatnoj Zimskoj školi preduzetništva

GEA College organizuje besplatnu petodnevnu Zimsku preduzetničku školu (program STARTup’S’cool). Nastava će se održavati od 17. do 21. februara 2020. svakodnevno od 9:00 do 16:00. Mesto održavanja – Inkubator GEA College, Ljubljana, Dunajska cesta, 156.

Prijave za učešće slati do 16. februara 2020. godine.

Sadržaj predavanja uključuje proveren i kontrolisan proces od ideje do realizacije u praksi; razgovor sa vodećim slovenačkim preduzetnicima; nagrade najboljim timovima preduzetnika.

Ciljna publika Škole su učenici srednjih strukovnih obrazovnih ustanova, studenti i preduzetnici-entuzijasti. Program škole sastoji se od interaktivnih predavanja i radionica.

Tokom nastave, studenti će naučiti:

  1. da formulišu ideju od početnog koncepta do konačnog proizvoda (celovit postupak);
  2. brainstorming u detalje;
  3. da koriste ključne metode za planiranje otvaranja preduzeća (lin (lean) i agilno preduzetništvo + upotreba Canvas modela);
  4. da razviju usluge/proizvode i provere njihovu primenjivost na tržištu;
  5. osnove marketinga i prodaje (planiranje marketinške kampanje);
  6. da testiraju poslovne ideje u stvarnosti među stvarnim kupcima;
  7. da pripreme efikasne i smislene prezentacije kompanije (pitch).
Detaljnije Prijava

Izvor: facebook.com