GEA College praznuje 30 let

16. februarja 1990 je v Bohinju na pobudo podjetnikov, predavateljev in akademikov, 43 družbenikov podpisalo ustanovno pogodbo Podjetniško – izobraževalnega centra GEA College d.o.o.. Kasneje, januarja 1991, se je ustanoviteljem pridružilo še 17 družbenikov. Takratni sedež šole je bil v Mladinskem izobraževalnem centru v Bohinju, kjer so tudi potekali prvi seminarji, prva dva celo na ustanovni vikend.

Izvršni svet RS ter Gospodarska zbornica Slovenije sta igrala največjo vlogo ob ustanovitvi, a nikakor ne edine. Med soustanovitelji sta bili še obe ekonomski fakulteti (Ljubljana in Maribor), večina svetovalnih organizacij, zveza organizacij za tehnično kulturo, skupnost izobraževalnih centrov, več novih malih, a že uveljavljenih podjetij, podjetniki in predavatelji.

V prvih dveh letih poslovanja je šola razvila več kot 70 različnih podjetniških tečajev in seminarjev, ki jih je obiskalo preko 3.600 tečajnikov. V tem obdobju je z GEA College sodelovalo že skoraj 300 predavateljev in »trainerjev«. Vse večji obseg usposabljanja, širitev dejavnosti izven meja Slovenije ter kadrovska in materialna rast, so narekovali novo ureditev družbe. Julija 1991 je tako skupščina družbenikov sprožila postopek za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo, kar se je naposled februarja 1992 tudi zgodilo.

Takrat je GEA College zagotovo veljala za eno najresnejših institucij za pospeševanje podjetništva ter podjetniško usposabljanje v Sloveniji ter tudi širše. Naj samo omenimo usposabljanje svetovalcev za podjetništvo v sodelovanju z Babson College, že vrsto let najvišje uvrščene poslovne šole za podjetništvo v ZDA.

Leto 1996 je bilo naslednje ključno leto, saj je bila ustanovljena GEA College – Visoka šola za podjetništvo, katere program je ustvaril potrebo po ustanovitvi tako višješolskega centra kot tudi podiplomskega specialističnega študija podjetništva. Sedež šole je bil sprva v Portorožu, nato pa se je po šestih letih preselil v Piran, v palačo Trevisini. Naslednje leto je sledila še ustanovitev Raziskovalno-razvojnega centra GEA College.

GEA College je danes sodobna, butična poslovna šola, kjer učimo veščin podjetništva, managementa in marketinga. Poleg mednarodno akreditiranih dodiplomskih, podiplomskih študijskih programov in inkubatorja, izvaja poslovne treninge, usposabljanja ter delavnice za podjetja in njihove zaposlene. V izobraževalnem procesu so zavezani spodbujanju podjetniške miselnosti in razvoju kompetenc 21. stoletja.

Vir: gea-college.si