GEA College proslavio 30. godina postojanja

U Bohinju, 16. veljače 1990, na inicijativu poduzetnika, profesora i akademskih radnika, 43 partnera potpisala su Akt o osnivanju Centra za biznis i obrazovanje GEA College d.o.o. Kasnije, u siječnju 1991, među osnivačima je bilo još 17 partnera. Tada je obrazovna ustanova bila smještena u Centru za edukaciju mladih u Bohinju, gdje su se održavali prvi seminari. Početak dva seminara održan je već prvog vikenda nakon otvaranja škole.

Republičko izvršno vijeće i Gospodarska komora zemlje igrali su vodeću ulogu u otvaranju GEA College. Među suosnivačima bili su i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mariboru, niz savjetodavnih organizacija, Udruženje organizacija za tehničku kulturu, zajednica obrazovnih centara. Iako nedavno osnovane, već su uspješno privukle pozornost malih poduzeća, biznismena i predavača.

U prve dvije godine djelovanja obrazovna je ustanova održala preko 70 različitih tečajeva i seminara o poduzetništvu koje je pohađalo više od 3600 sudionika. U tom razdoblju gotovo 300 predavača i poslovnih trenera već je surađivalo sa GEA College. Sve veći opseg kadrovske edukacije, širenje aktivnosti izvan zemlje, povećanje ljudskog i materijalnog potencijala dovelo je do revizije statusa kompanije. U srpnju 1991. na okupljanju partnera, počeo je postupak preoblikovanja iz društva s ograničenom odgovornošću u akcionarsku kompaniju, koji je završen u veljači 1992. godine. U to vrijeme GEA College bio je nesumnjivo jedna od vodećih institucija na polju poslovne kulture i poduzetništva u Sloveniji i inozemstvu. Dovoljno je dati primjer obuke poslovnih konsultanata u suradnji s Babson College, koji već nekoliko godina predstavlja vodeću poslovnu školu u SAD.

Važna je bila i 1996. godina, jer je u to vrijeme otvoren GEA College, Visoka škola poduzetništva, čiji je program zahtijevao uspostavljanje Centra za više strukovno obrazovanje i pokretanje specijalističkih poslijediplomskih studija poduzetništva. U početku je GEA College imao sjedište Portorožu, šest godina kasnije preselio se u Piran u ljetnikovac Trevisini, a zatim, konačno, u Ljubljani. Naredne godine otvoren je Centar za istraživanje i razvoj GEA College.

Danas je GEA College moderna butična poslovna škola u kojoj studenti uče osnove poduzetništva, menadžmenta i marketinga. Uz preddiplomske i diplomske programe s međunarodnom akreditacijom, kao i biznis inkubator, GEA College provodi poslovne treninge, tečajeve stručnog osposobljavanja, kao i radionice za tvrtke i njihove zaposlene. U obrazovnom procesu akcent je stavljen na razvoj poduzetničkog razmišljanja i kompetencije 21. stoljeća.

Izvor: gea-college.si