GEA College proslavio 30. godina postojanja

U Bohinju, 16. februara 1990, na inicijativu preduzetnika, profesora i akademskih radnika, 43 partnera potpisala su Akt o osnivanju Centra za biznis i obrazovanje GEA College d.o.o. Kasnije, u januaru 1991, među osnivačima je bilo još 17 partnera. Tada je obrazovna ustanova bila smeštena u Centru za edukaciju mladih u Bohinju, gde su se održavali prvi seminari. Početak dva seminara održan je već prvog vikenda nakon otvaranja škole.

Republičko izvršno veće i Privredna komora zemlje igrali su vodeću ulogu u otvaranju GEA College. Među koosnivačima bili su i Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Ekonomski fakultet Univerziteta u Mariboru, niz savetodavnih organizacija, Udruženje organizacija za tehničku kulturu, zajednica obrazovnih centara. Iako nedavno osnovane, već su uspešno privukle pažnju malih preduzeća, biznismena i predavača.

U prve dve godine delovanja obrazovna je ustanova održala preko 70 različitih kurseva i seminara o preduzetništvu koje je pohađalo više od 3600 učesnika. U tom periodu gotovo 300 predavača i poslovnih trenera već je sarađivalo sa GEA College.. Sve veći obim kadrovske edukacije, širenje aktivnosti izvan zemlje, povećanje ljudskog i materijalnog potencijala dovelo je do revizije statusa kompanije. U julu 1991. na okupljanju partnera, počeo je postupak preoblikovanja iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsku kompaniju, koji je završen u februaru 1992. godine. U to vreme GEA College bio je nesumnjivo jedna od vodećih institucija na polju poslovne kulture i preduzetništva u Sloveniji i inostrantvu. Dovoljno je dati primer obuke poslovnih konsultanata u saradnji s Babson College, koji već nekoliko godina predstavlja vodeću poslovnu školu u SAD.

Važna je bila i 1996. godina, jer je u to vreme otvoren GEA College, Visoka škola preduzetništva, čiji je program zahtevao uspostavljanje Centra za više strukovno obrazovanje i pokretanje specijalističkih postdiplomskih studija preduzetništva. U početku je GEA College imao sedište Portorožu, šest godina kasnije preselio se u Piran u mansion Trevisini, a zatim, konačno, u Ljubljani. Naredne godine otvoren je Centar za istraživanje i razvoj GEA College.

Danas je GEA College moderna butična poslovna škola u kojoj studenti uče osnove preduzetništva, menadžmenta i marketinga. Uz osnovne i master programe sa međunarodnom akreditacijom, kao i biznis inkubator, GEA College sprovodi poslovne treninge, kurseve stručnog osposobljavanja, kao i radionice za firme i njihove zaposlene. U obrazovnom procesu akcenat je stavljen na razvoj preduzetničkog razmišljanja i kompetencije 21. veka.

Izvor: gea-college.si