GEA College ве поканува да го посетите практикумот „Средба со работодавачот“

Во четврток, на 30-ти јануари 2020 година, во 16:30 часот на GEA College (Љубљана, Дунавска цеста, 156, предавална 5) ќе се одржи практикум на темата „Средба со работодавачот“. Предавачи на практикумот ќе бидат директорот и коосновач на Центарот Sleo Барбара Чуфер, чијшто образовни курсеви се одржуваат не само по принципот на стекнување на нови знаења и зацврстување на сопствените компетенции, но и со јасна поставеност на целите – специфична, сразмерна, реална, соодветна и со јасна временска рамка.

Основната цел на практикумот е да ги претстави етапите на интервјуто, улогата на работодавачот и барателот на работа, можноста за добивање на сигурна информација за првите впечатоци на работодавачот од интервјуто со барателот на работа и начини за подобрување на истото. Во текот на практикумот на присутните ќе им биде укажана помош при определувањето на јасни цели во кариерата и личните фактори за мотивација, подготовка на презентација, којашто ќе одговара на современите барања, а исто така во разбирањето на тоа на што треба да се обрати внимание при читањето на огласот за работа и подготовката за презентација.

Број на слободни места, дванаесет. Регистрацијата за учество е отворена до 29-ти јануари 2020 година.

Регистрација за пректикумот Подетално за практикумот

Извор: gea-college.si