GEA College ве поканува на бесплатен вебинар по невроменаџмент

На 11-ти октомври 2019 година во 13:30 часот на GEA College (Љубљана, Дунавска цеста, 156) ќе се одржи бесплатен вебинар на темата: „Невроменаџмент како неврологијата може да помогне да се мотивираат вработените и да се развиваат кај нив раководни вештини“.

Вебинарот ќе го одржи Харвардската медицинска школа, доктор Карлос Давидович (Канада, Аргентина), специјалист од областа на невроменаџментот и невромаркетингот со повеќе од 20 годишно работно искуство. Своите знаења по медицина, психологија и претприемништво тој ги применува предавајќи во разни земји и на MBA програмата Future Leaders в GEA College.

Во текот на вебинарот неговите учесници ќе се дознаат што е тоа невроменаџмент и какво е неговото влијание на процесот на раководството на организациите; ќе откријат дека во бизнисот постојат неколку типови на дејност на мозокот; ќе дознаат за силата на емоциите во организациите и за самоконтролата во работата, а исто така, а исто така ќе се стекнат со информации за програмата NeuroLeadership, која што е реализирана на GEA College.

Регистрација за учество на вебинарот

Извор: gea-college.si