GEA College ве поканува на семинарот „Бизнис проект iHELP и курс за реанимација“

Во среда, на 27-ми ноември 2019 година, во 16:30 часот во GEA College (Љубљана, Дунавска цеста, 156) ќе се одржи семинар на темата: „Бизнис проект iHELP и курс за реанимација“. Предавач – Андраж Глас Огоревц. Пријавите за учество на семинарот се доставуваат не подоцна од 26-ти ноември 2019 година.

Во текот на настанот Андраж Глас Огоревц на присутните ќе им ја презентира својата кариера и трговската марка iHELP, во чиј што рамки се обезбедува оперативна помош во разни вонредни ситуации. Заедно со својот тим тој води социјално одговорен проект, одржува базични семинари за реанимација, а со помош на мобилната апликација iHELP создава мрежа на агенти за прва помош, мрежа на локации со дефибрилатори, карта со пунктови на брза помош и оперативни алармни сигнали во случај на вонредни ситуации. Заедничката цел на соработката со iHELP е зголемувањето на безбедноста и ширење на знаења и вештини за спасување на животи.

Да напоменеме дека дејноста на Инкубаторот на Колеџот GEA во рамките на операцијата „SIO Incubator GEA 2018-19“ е финансирана заеднички од Република Словенија и Европската Унија, со сретства од Европскиот фонд за регионален развој. Операцијата се остварува во рамките на Оперативната програма за реализација европската политика за обединување за периодот 2014-2020 година, приоритетна оска 3: Динамично и конкурентно претприништво за обезбедување на посакуваниот економски раст.

Формулар за пријавување на семинарот

Извор: gea-college.si