GEA College зема учество на меѓународната изложба за образование во Прага

Во јануари 2020 година GEA College зема учество на меѓународната изложба за образование Gaudeamus – veletrh vzdělání во Прага. На оваа изложба беа претставени повеќе од 250 образовни установи.

Настанот го посетија повеќе од дванаесет илјади лица. Претставниците од GEA College им ги презентираа на гостите образовните програми на колеџот и условите за запишување, а исто така разменија искуство со колегите од другите образовни установи.

Извор: facebook.com