Opšta medicina

Opšta
medicina

Studenti programa opšte medicine dobijaju odgovarajuća znanja iz teorijskih, predkliničkih i klin-ičkih disciplina. Tokom praktične obuke uče osnovne metode prevencije, dijagnoze i lečenja. Po završetku integrisanog master programa, diplomirani studenti postaće specijalisti opšte medi-cine i mogu se prijaviti za rad kao lekari bilo koje specijalizacije. Obuka na programu opšte medicine traje 6 godina, a diplomcima se dodeljuje stepen doktora medicine, što im omogućava da rade ne samo u Evropskoj uniji, već i praktično širom sveta.

Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.

Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 10500 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija i Biologija, na engleskom jeziku

Smeštaj: studentski dom.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х