Gostje iz prakse pri predmetu Ekonomika energetike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilci prof. dr. Nevenka Hrovatin, izr. prof. dr. Matej Švigelj in izr. prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse.

V ponedeljek, 23. aprila 2018, je študentom predaval mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), stanje na področju rabe OVE v EU in svetu ter cilje EU na področju spodbujanja OVE. Poleg tega je študente seznanil tudi z možnostmi ter izzivi vključitve OVE na trg z električno energijo in analizo podpornih shem v EU za proizvodnjo električne energije iz OVE.

V sredo, 25. aprila 2018, je študentom predaval Tarik Khalil, direktor trgovanja z električno energijo v družbi Interenergo. V okviru predavanj je predstavil trgovanje z električno energijo, pri čemer je posebno pozornost namenil dejavnikom, ki vplivajo na ceno električne energije. V nadaljevanju je študentom prikazal še vrsto praktičnih primerov trgovanja z električno energijo.

V torek, 8. maja 2018, je študentom predaval dr. Dejan Paravan, izvršni direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I. Dr. Paravan je pozornost slušateljev pritegnil z nazornim prikazom tranzicije energetske dejavnosti od vertikalno organiziranega monopolnega sektorja v decentraliziran konkurenčni sektor, kjer je doslej prevladovala močna cenovna konkurenca, do najnovejše usmeritve energetskih družb v ponujanje inovativnih rešitev v okviru novih poslovnih modelov. Predstavil je ponujanje celovitih rešitev za samooskrbo uporabnikov, energetske kooperative pri izgradnji proizvodnje iz obnovljivih virov energije, ponujanje storitev agregatorjev prilagodljivega odjema, energetsko pogodbeništvo ter e-vozila v povezavi z njihovo skupno uporabo.

Vir: efnet.si