Gostujoče predavanje direktorice komerciale v skupini Roto Group d.o.o.

Na DOBA Fakulteti, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, bodo v četrtek, 7. novembra 2019, gostili direktorico komerciale v skupini Roto, gospo Darjo Mihalič.

Ker je na fakulteti kar 70 % študija namenjenega reševanju dejanskih poslovnih izzivov, bo študentom pri predmetu Nabavno-prodajna veriga predstavila številne koristne informacije iz poslovne prakse v podjetju, ki prehaja iz regionalnega v globalnega igralca, in podala izhodišča za pripravo aplikativne naloge.

Naslov aplikativne naloge, ki jo bodo študenti pripravili in predstavili predstavnikom podjetja, s katerim ima fakulteta tudi sklenjen sporazum o sodelovanju, je »Organiziranost prodaje v podjetju ROTO«. Študenti najboljših nalog bodo povabljeni na ogled njihove proizvodnje in tako še iz prve roke videli in spoznali uspešno poslovno prakso v živo.

Darja Mihalič, direktorica komerciale v Roto Group d.o.o., je diplomirala na EPF Maribor iz marketinga. V podjetju Roto je začela leta 1995. Takrat je bilo v podjetju 32 zaposlenih. V Roto je postavila temelje v trženju in internacionalizaciji podjetja. Roto je danes multinacionalka s 420 zaposlenimi in s 6 proizvodnjami na trgih bivše Jugoslavije.

Vir: doba.si