Gotovo 200 slovenskih organizacija pozvalo je Vladu da se pozabavi klimatskim promjenama

Širok spektar organizacija, uključujući nevladine organizacije za zaštitu okoliša, javna udruženja umirovljenika i zdravstvenih djelatnika, kao i mnoge druge, usvojile su kolektivni apel Vladi koji poziva da se prizna problem klimatskih promjena kao nacionalna kriza i da se već sada započne sa njegovim sveobuhvatnim rješavanjem.

Do danas je 179 organizacija i više od 8000 ljudi potpisalo zajednički apel, među kojima su Udruženje pčelara Slovenije, Udruženje umirovljenika (ZDUS), Udruženje prijatelja mladih (ZPMS), Udruženje općina, “Mladi za klimatsku pravdu” i druge organizacije.

Kao što je Katja Huš, predstavnica Greenpeace-a Slovenije izjavila, zemlje svijeta trebale bi učiniti više u borbi protiv klimatskih promjena nego što to sada planiraju. Prema njezinom mišljenju, situacija zahtjeva odlučujuće i hitno djelovanje – “Sljedećih deset godina će biti presudno“, naglasila je Huš.

Izvor: ru-rassvet.com