Građevinska zanimanja među najtraženijima u Sloveniji

Profesije u građevini su među najtraženijima. U četvrtom kvartalu 2018. godine broj zaposlenih u građevinarstvu porastao je za više od 8% u odnosu na 2017. godinu. Osim toga, slovenački su poslodavci otvorili više od 4 hiljade novih radnih mesta.

Krajem 2018. godine, zidari (6.409 radnih mesta), stolari (2.951 radno mjesto), fasaderi (1.458 radnih mesta), tehničari popravaka i održavanja vodovoda i gasovoda (1.300 radnih mesta), strojari-operateri strojeva (1.113 radnih mesta), građevinski inženjeri (1.102 slobodna radna mesta), radnici na betonu (889 radnih mesta), inženjerski kontrolori (387 radnih mesta) i građevinski tehničari (202 radna mesta). Ukupno je u prošloj godini otvoreno 24 930 slobodnih radnih mesta u građevinskom sektoru.

Trenutni nedostatak osoblja u preduzećima u zemlji nadoknađuje se pozivanjem stranih stručnjaka, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine. Građani ove države imaju pravo na radnu dozvolu u Sloveniji u trajanju od tri godine, a nakon prve godine imaju pravo na promenu radnog mesta. Slični uslovi uskoro će se primenjivati i na građane Srbije, sporazumom koji čeka ratifikaciju u parlamentu.

Prema najnovijim podacima slovenačkog Zavoda za zapošljavanje, u 2019. godini na području građevine zaposleno je 10 134 stranaca koji imaju validnu radnu dozvolu.

Važno je napomenuti da je, prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i sporta, prošle godine na građevinske struke u srednjim školama upisano 361 lice. Najveća popularnost građevinskih smerova u srednjim školama zabeležena je 2007/2008 godine, kada ih je upisalo 646 učenika. Za poređenje: u 2018. godini na građevinske profile na univerzitetima u Sloveniji upisano je 563 ljudi.

Izvor: svetkapitala.delo.si