Групата Talum нуди кадровски стипендии за студенти од вишите и средните стручни образовни институции

Групата Talum нуди 47 кадровски стипендии за студентите на вишите и средните стручни образовни институции.

30 стипендии се наменети за лицата кои што се стекнуваат со средно стручно техничко образование: машински инженер – технолог (5 стипендии), мехатроничари (5 стипендии), инженер за обработка на метал, инструменталец (5 стипендии), електротехничар (5 стипендии), електричар (5 стипендии), металург – технолог (5 стипендии).

17 стипендии се издвојуваат за вишите образовни институции, по специјалноста „Машинство“, „Електротехника“, „Металургија“, „Информатика“.

Пријавите се доставуваат до 31-ви јули 2019 година.

Кадровската стипендија на групата Talum изнесува од 150 до 250 евра во зависност од просечната успешност на стипендистот. Претставниците на групата предвидуваат подготовка на студентите за семинарски, студии и магистерски работи под раководство на нејзините специјалисти, избирајќи тема за работата со земање во предвид на тенденциите на развојот на Talum.

Подетално за стипендиите

Извор: vecer.com