Humanizem in nove tehnologije: Ali umetna inteligenca ogroža humanistične vrednote?

Alma Mater Europaea – ECM in ISH sta 8. januarja 2020 organizirala predavanje v okviru projekta »Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom / Creatures, humans, robots: creation theology between humanism and posthumanism«. Poleg študentov programov Splet in Humanistika je bilo predavanje odprto tudi za javnost.

Govorniki so bili dr. Gorazd Andrejč, dr. Matej Mertik in dr. Lenart Škof.

Hiter razvoj umetne inteligence in njene izjemno uspešne uporabe na vse več področjih v zadnjih letih odpira pereča in težka etična vprašanja. Zastavlja pa tudi širša filozofska in tudi teološka vprašanja o odnosu med človekom in tehnologijo, ter celo o našem razumevanju človeka kot takega, kot je npr. vprašanje ali smo ljudje res tako unikatna in posebna bitja, kot nas prikazujeta tako klasični humanizem kot tudi tradicionalna religijska perspektiva abrahamskih religij? O izzivih, ki jih za sekularni in za krščanski humanizem (pa tudi druge religijske različice humanizma) predstavljajo posthumanistične interpretacije umetne inteligence, človeka ter odnosa med človekom in tehnologijo, so na okrogli mizi razpravljali dr. Lenart Škof, dr. Matej Mertik ter dr. Gorazd Andrejč.

Vir: almamater.si