Viza tip D

Viza tip D

Viza tip D

Inače poznata i kao nacionalna ili viza za duži boravak dodeljuje se licima koja će studirati, raditi ili stalno boraviti u Mađarskoj i izdaje se na 90 dana do najviše godinu dana.

Zahtev za vizu za duži boravak duži od 90 dana možete podneti u mađarskoj ambasadi u inostranstvu. Prijavu ste dužni da predate samo u mađarskoj ambasadi u državi čiji ste državljanin ili koja je izdala vašu trenutnu putnu ispravu, ili u državi u kojoj imate dozvolu za duži boravak ili stalni boravak.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х