»Imamo 30 let izkušenj in nudimo 100 % garancijo na zadovoljstvo s študijem«: іntervju z Alešem Stembergerjem, direktorjem Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana – VSŠKV je zasebna višja strokovna šola, ki zaseda vodilno mesto po številu vpisanih študentov v programa Kozmetika in Velnes. Gre za kakovostna študijska programa, ki sledita sodobnim razvojnim trendom pri nas in v svetu – predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje. Študij na VSŠKV ne prinaša zgolj uporabnega znanja, temveč tudi številne druge prednosti.

Photo: Aleš Stemberger, direktor Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana

– Kako je nastala VSŠKV?

– VSŠKV je v začetku leta 2013 ustanovila Glotta Nova – podjetje, ki je prepoznavno na slovenskem in evropskem izobraževalnem trgu. Ponudba Glotta Nove je že od leta 1992 usmerjena v neformalne izobraževalne programe – torej v programe za pridobivanje kompetenc zaposlenih v podjetjih – in sicer s področja komunikacije, motivacije, vodenja, timskega dela, mentorstva, itd. Glotta Nova vse izobraževalne programe izvaja s pomočjo inovativnih in naprednih izobraževalnih tehnik in pristopov za boljši izkoristek možganskih potencialov (npr. prezentacije, diskusije, pogovori v skupinah, vaje, igre vlog, individualno delo in delo v parih, analiza primerov iz prakse, coaching, itd.). Te bogate izkušnje smo želeli prenesti tudi na področje formalnih izobraževanj – v šolstvo – saj smo v tem prepoznali tržno nišo. Zato smo ustanovili VSŠKV. Obe organizaciji sicer vodijo in upravljajo isti ljudje.

– Po katerih posebnostih izstopa VSŠKV?

– Svojim študentom nudimo individualno obravnavo, dostopnost predavateljev in osebja šole ter sproščeno učno okolje, saj je samo takšno primerno za kakovosten izobraževalni proces. Ponujamo jim številne obštudijske dejavnosti (tečaje, delavnice, ekskurzije, zabavo, rekreacijo, itd.), brezplačno karto za fitnes in vodene vadbe, brezplačna delovna oblačila, preparate, gradiva, fotokopije.

Naše delo je osredotočeno izključno na področje lepote, zdravja in dobrega počutja, kar nam omogoča fokusirano oziroma poglobljeno izvedbo izobraževalnega procesa na najvišji kakovostni ravni.

Študij na naši šoli je zasnovan praktično, saj nudimo uporabno znanje, ki je prilagojeno potrebam trga dela. Lani smo kar 9 študentom omogočili, da so opravljali obvezno študijsko prakso v tujini. Imamo široko mrežo delodajalcev, s katerimi šola sodeluje, ter nudimo pomoč pri iskanju zaposlitve študentom.

Skrbimo tudi za profesionalni razvoj naših predavateljev, zato jih pošiljamo na usposabljanja na izobraževalne ustanove v tujini preko programa Erasmus+.

Imamo skoraj 30-letne izkušnje na področju izobraževanja mladine in odraslih. Pohvalimo se lahko tudi s tem, da nudimo 100 % garancijo na zadovoljstvo s študijem, saj jamčimo za vračilo šolnine, če študij ne izpolni pričakovanj študenta.

– Kaj je tisto, kar VSŠKV dela odlično?

– VSŠKV je šola z jasno vizijo. Želimo biti najboljši v tem, kar počnemo, in verjamemo, da to tudi smo! Stremljenje k odličnosti je bil vedno motor naše šole. Kot v vsakem poslu, so tudi v izobraževanju prisotni kompromisi, vendar pa jih nikoli ne sklepamo na račun kakovosti. Verjamemo, da je ravno kakovost tista, ki nam bo prinesla dolgoročno konkurenčno prednost.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Pridobivanju tujih študentov v preteklosti nismo posvečali posebne pozornosti. So pa na tem mestu vsekakor velike rezerve, saj nam zakonodaja omogoča vpis 15 tujih študentov v program Kozmetika in 15 tujih študentov v program Velnes. To je še toliko bolj aktualno v primeru, ko so zasedene vse proste kapacitete za vpis domačih študentov – kot se je to zgodilo v zadnjih dveh letih v programu Kozmetika. Nastop na tujih trgih zahteva precej energije, poznavanja teh trgov oziroma krajevnih specifik, itd. Verjamemo, da se priložnosti na tem področju ponujajo tudi in predvsem v sodelovanju s podjetjem 2TM.

– Kakšne so ambicije in cilji za razvoj VSŠKV?

– Ambicije VSŠKV so usmerjene v razvoj novih akreditiranih izobraževalnih programov s stroke, predvsem v mednarodni izobraževalni program visoke stopnje, ki bi našim študentom omogočil nadaljevanje in nadgradnjo študija ter pridobitev visokošolske izobrazbe. Veliko naših študentov namreč povprašuje ravno po tej možnosti. Po drugi strani pa je Slovenija zaradi svoje vsesplošne urejenosti, dostopnosti, socializacije, cenovne konkurenčnosti ter drugih privlačnih pogojev oziroma specifik zanimiva za migracije tujih študentov, ki želijo študirati v tujini – torej pri nas. Pomemben srednjeročni cilj šole pa so tudi novi specializirani poslovni prostori s skupno površino približno 1.000 m², ki jih ima šola namen zgraditi v naslednjih treh do petih letih.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar