Info dani uspešno održani na Fakultetu za turizam Univerziteta u Mariboru

Ponovo započinje period kada srednjoškolci donose odluke o budućem usmerenju. Oni koji planiraju nastaviti studije prošlog vikenda, učestvovali su na informativnim danima koji se održavaju po Sloveniji. Oni koji svoju budućnost povezuju sa turizmom posetili su Fakultet za turizam u Mariboru u Brežicama, koji je organizovao prezentaciju svojih programa osnovnih studija.

Prezentacije su se odvijale u tri faze, 14. i 15. februara 2020. godine. Učenici iz svih regija Slovenije i inostranstva imali su priliku prisustvovati prezentaciji studijskih programa, upisne kampanje i studentskog života, kao i demonstraciji obrazovnog procesa, što je zabavilo posetioce. Prisutni su učestvovali u interaktivnom kvizu, čiji su pobednici dobili praktične nagrade – dnevne pretplate na banju Terme Čatež i druge vredne nagrade. Infor dan završio je Sajmom karijere u zgradi fakulteta, tokom koga su posetioci imali priliku da postave pitanje o školovanju, upisu, životu u Brežicama, obrazovnim i vannastavnim aktivnostima, kao i o komunikaciji sa studentima i zaposlenima Fakulteta.

U akademskoj godini 2020/2021 Fakultet za turizam primaće buduće studente na reformisane programe osnovnih studija: program visokog stručnog obrazovanja „Moderna turistička praksa“ i programa akademskih studija „Turizam: saradnja i razvoj“, kao i na master program „Turističke destinacije i iskustva“ ”. Spiskovi predmeta studijskih programa menjali su se i poboljšavali jer Fakultet nastoji da osigura da je sadržaj obrazovanja moderan, relevantan i da zadovoljava potrebe privrede. Dakle, na oba programa osnovnih studija, pored detaljnog upoznavanja sa turističkom industrijom, fokus je na proučavanju tri strana jezika (engleskom, nemačkom i italijanskom), radu s ljudima, preduzetništvu, digitalnoj i međukulturnoj komunikaciji.

No, glavni fokus i dalje je na praktičnom radu, jer turizam nije samo predavanje lekcija. Zato je je obrazovni proces osmišljen tako da studenti već prolaze različite oblike praktične nastave tokom perioda studiranja. Dve najvažnije oblasti provedene u okviru obrazovnog procesa su praktična obuka i rad na terenu. Tokom terenske prakse studenti putuju po Sloveniji i inostranstvu, upoznaju se sa različitim primerima turističkih aktivnosti i potencijalnim poslodavcima. Gostujući predavači komuniciraju sa studentima – predstavnicima provrednog sektora i javne uprave, koji ih vlastitim primerom uvode u rad hotela, velnes centra ili turističkog info centra. Ali studenti će psoebno pamtiti višednevne izlete u Sloveniju i inostranstvo. Turizam je vrlo velika industrija u kojoj će se pronaći svi koji vole rad sa ljudima, organizaciju događaja, putovanja, upoznavanje sa novim kulturama i jezicima.

Izvori: ft.um.si, facebook.com