Институтот за компјутерски науки на факултетот за електротехника при универзитетот во Марибор за 3 години подготовил 1000 рецензии

За последните три години вработените во Институтот за компјутерски науки на факултетот за электротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор подготовиле 1000 рецензии. Илјадитата рецензија ја подготовил професор доктор Божидар Поточник. Високите показатели сведочат за тоа, дека вработените од Институтот активно се вклучени во процесот на рецензирање и се признаени специјалисти во компјутерските науки.

Рецензиите биле објавени во повеќе од 100 авторитетни научни списанија, помеѓу кои – Applied soft Computing, Biomedical Engineering, Computer Languages, Systems and Structures, Empirical software engineering, Expert Systems with Applications, IEEE Access, IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Evolutionary Computations, Journal of photogrammetry and remote sensing, Neurocomputing, Pattern Recognition Letters, Software, Practice & Experience, Renewable Energy, Swarm and Evolutionary Computation, Transactions on Biomedical Engineering, Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering.

Извор: feri.um.si