Интегриран курс по словенечки јазик на ниво А1-В2

Од понеделник, 2-ри септември 2019 година, на Институтот за бизнес-образование Концепт (Скопје, Република Северна Македонија) ќе започнат курсеви за изучување на словенечки јазик на ниво А1-В2, курсот е предвиден за студенти и матуранти, кои што планираат да го продолжат своето образование во Република Словенија. Првиот час ќе се одржи од 20:00 до 21:30 часот.

Курсот ќе трае 76 академски часови, три часа по деведесет минути неделно. Часовите ќе се одржуваат во мали групи. Како резултат на посетата на курсот посетителите ќе ја завладеат писмените и усните комуникациски вештини, ќе го зголемат фондот на зборови и ќе ги збогатат своите граматички знаења. Сите слушатели ќе добијат сертификат за владеење на словенечкиот јазик.

Цената на курсевите е 22 000 денари + ДДВ.

Формулар за пријавување

Извор: koncept.com.mk