Intenzivni kurs slovenačkog jezika, Ljubljana i Maribor, 19. 8 – 30. 9. 2019.

Za strane studente koji se upisuju na slovenačke obrazovne institucije u akademskoj godini 2019/20, 2TM organizuje intenzivne kurseve slovenačkog jezika. Oni su akreditovani od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta.