Interdisciplinaren študij s sodobnim pedagoškim pristopom: intervju z dr. Matejem Avbljem, rektorjem Nove univerze ter profesorjem za Evropsko pravo

Nova univerza združuje tri fakultete – Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije, ter več pridruženih članic. Poleg sedeža v Novi Gorici ima svoja fakultetna študijska središča še v Kranju, Mariboru in središču Ljubljane. Študijske programe izvaja tudi v sodelovanju z univerzami na Kosovem, Hrvaškem, v Združenih državah Amerike in Izraelu.

Photo: dr. Matej Avbelj, rektor Nove univerze ter profesor za Evropsko pravo

Po katerih posebnostih izstopa Nova univerza?

– Nova univerza je mlada, prožna, proaktivna izobraževalna in raziskovalna institucija, ki se hitro odziva na izzive sodobnega časa. Njen poudarek je na razumevanju nacionalnih tem v evropskem in mednarodnem kontekstu.

Je univerza s poudarkom na pravnih, upravnih, družboslovnih in humanističnih študijih, ki pa so izrazito interdisciplinarni in neposredno odgovarjajo na izzive sodobnega časa. V okviru pridruženih članic se študenti seznanijo tudi z zdravstvom, fizioterapijo, gradbeništvom, ekonomijo.

Na Novi univerzi je teorija izrazito vpeta v prakso, prakso temeljito preučujemo skozi teorijo. To nam omogoča naš izjemen akademski zbor.

Nova univerza je vseslovenska univerza, ker deluje kar na štirih lokacijah: v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in seveda Ljubljani, v samem osrčju glavnega mesta.

– Kaj je tisto, kar Novo univerzo dela odlično?

– V prvi vrsti njen akademski kader. Nova univerza se ponaša z izjemno kombinacijo izkušenj in mladostne zagnanosti. Od ustanovnih očetov države, predsednikov ustavnega sodišča do mednarodno uveljavljenih in zelo prodornih mlajših profesorjev in raziskovalcev.

Drugo je naš odnos do študentov: Nova univerza goji pristop, ki je osredinjen na študenta. Študentom želimo pomagati, da kar najbolje izkoristijo svoje potenciale in talente.

V ta namen bi zato izpostavil tudi naš pedagoški pristop, ki hitro sledi sodobnim trendom: predavamo po omiljeni sokratski metodi, v razredu poteka dialog med študenti in profesorji, uporabljajo se nove tehnologije poučevanja, v okviru katerih želim posebej izpostaviti naš e-, on-line študij na e-univerzi.

Ne nazadnje je – tudi z vidika študentskega življenja – naša lokacija naravnost prvovrstna, v samem središču glavnega mesta Republike Slovenije.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Na NU že študirajo tuji študentje preko Erasmus izmenjav, bilateralnih transnacionalnih sporazumov ter univerzitetnih franšiz.

Študente bi želeli pritegniti predvsem s kakovostjo naših študijskih programov; z že omenjenim odličnim akademskim kadrom; zanimivimi raziskavami ter javnimi intelektualnimi dogodki, kakor tudi z obilico možnosti kakovostnega preživljanja študentskega časa v Ljubljani ter v drugih mestih, kjer delujemo.

– Kakšni so vizija, ambicije in cilji za razvoj Nove univerze?

– Nova univerza se na akademskih področjih, ki jih goji, razvija v osrednje pedagoško, raziskovalno ter javno intelektualno središče, ki bo tesno vpeto v evropski in globalni prostor.

V naslednjih letih bomo okrepili stabilnost svojega delovanja, z novimi sodelavci ter raziskovalnimi projekti še dvignili kvaliteto univerze ter se trdno zasidrali v mednarodni prostor.

Prav zato želimo še v večji meri pritegniti tuje študente, ki bi spoznavali ta prekrasen del Srednje Evrope s svojimi slovenskimi kolegi, stkali nova poznanstva, rodili nove ideje ter tako skupaj gradili boljši jutri.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar