Intervju s prof. dr. Vesno Žegarac Leskovar, dekanjo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru: Prizadevamo si za kontinuiran razvoj, inovacije in povezovanje med okolico, gospodarstvom in mednarodnim prostorom

Vizija FGPA je usmerjena v vzdrževanje in spoštovanje tradicije inženirskih in umetniških strok, sledenje trendom tehnološkega in družbenega razvoja. Študente opogumljamo k sodelovanju na mednarodnih študentskih natečajih in projektih, kjer dosegajo odlične rezultate, fakulteta pa s tem dobi povratno informacijo o mednarodni primerljivosti, v intervjuju za 2TM pravi prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanja FGPA na Univerze v Mariboru.

Photo: Dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanja Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

– Kaj je tisto, po česar FGPA izstopa?

– Kot izstopajočo značilnost fakultete lahko izpostavimo posebnost, da »pod eno streho« združuje več študijskih programov. Pestrost ponujenih programov študentom omogoča širok izbor vsebin,  dodatno pa se omenjeni programi pri določenih predmetnih področjih povezujejo, s čimer spodbujamo interdisciplinarno sodelovanje že v zgodnjem obdobju študija. Kot vemo, je interdisciplinarnost trenutno v svetu prepoznana kot izredno pomembno izhodišče za doseganje visoke kakovosti projektov in procesov.

Naslednjo prednost fakultete vidimo v spodbujanju mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih. Naši študenti imajo veliko možnosti za študijsko izmenjavo s tujimi univerzami, kar jim omogoča izkušnjo znotraj sorodnih študijskih programov, spoznavanje tujih kultur, ter odpiranje vrat na poti k mednarodnemu sodelovanju. Od študijskega leta 2018/19 ponujamo tudi določene programe 2. stopnje v angleškem jeziku, kar privlači veliko tujih študentov. Kot še eno dodatno posebnost pa je potrebno poudariti, da je FGPA v nacionalnem prostoru zelo prepoznavna po razvojnih študijskih projektih in delavnicah, ki jih na fakulteti izvajamo v sodelovanju z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Vse navedene posebnosti pa tako ob prijetnih spremljajočih okoliščinah – Maribor je čudovito univerzitetno mesto, ki študentom ponuja pester nabor možnosti za rekreacijo, za kulturne in družabne aktivnosti ter tudi za cenovno ugodne nastanitve – zagotovo predstavljajo dobre argumente za izbiro študija na FGPA.

– Kaj je tisto, kar FGPA dela odlično in posebno?

– Univerzitetni študijski programi prve in druge stopnje Gradbeništva, Prometnega inženirstva in Gospodarskega inženirstva so priznani s strani Evropske federacije nacionalnih inženirskih združenj FEANI. Diplomanti inženirskih programov, ki so vpisani v FEANI INDEX, imajo pravico pridobiti naziv evro inženirja (EUR-ING). Lahko pa pri Slovenskem nacionalnem komiteju zaprosijo za evropsko inženirsko kartico (Engineering card), ki diplomantom omogoča zaposlitev v gospodarstvu in drugih področjih v Evropski uniji.

Za FGPA sta značilni interdisciplinarnost in internacionalizacija, oziroma vključenost fakultete v številne nacionalne in mednarodne razvojno-raziskovalne projekte ter sodelovanje z gospodarstvom. V celotnem procesu so vključeni ugledni strokovnjaki iz prakse, s sodelovanjem s slovenskimi podjetji študentje pridobijo prakso in izkušnje. Med inovativne študentske projekte za družbeno odgovornost bom omenila ŠIPK in PKP (Po kreativni poti do znanja). Študenti sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih (Multy Comfort Student Contest Saint-Gobain, pro:Holz Student Trophy, Design and Construct), se predstavljajo na Evropskem tednu mobilnosti, na mednarodnih projektih (Neptun, City and Traffic, Noč raziskovalcev) in hodijo na mednarodne poletne šole (Urban Mobility, Solution Design, ipd.).

Odlično sodelujemo tudi s Študentskim svetom fakultete, ki skrbi za pravice in dolžnosti študentov in organizira veliko število dogodkov. Tu bi poudarila tutorstvo preko katerega študenti in profesorji pomagajo pri izboljšanjem nivoja izobraževalnega procesa.

– Koliko tujih študentov študira pri vas, od kod vse prihajajo in na katere programe se največ           vpisujejo?

– Število tujih študentov se pri nas iz leta v leto povečuje. V prvi skupini tujih študentov spadajo tisti, ki pridejo preko Erasmus programa, v drugi pa študenti, ki so vpisani v redne in izredne študije in ostanejo pri nas v obdobju celotnega študija. Lansko leto smo imeli 111 tujih študentov, leta 2019/20 pa se je njihovo število povečalo na 142, kar je skoraj četrtina vseh študentov na naši fakulteti. Študenti se vpisujejo na vse študijske programe, ki jih ponujamo. Največje število študentov prijaha iz BIH, Črne Gore, Severne Makedonije in Srbije, imamo pa tudi študente iz Italije, Kosova, Ruske Federacije, Ukrajine, Kazahstana, Kirgizistana, Uzbekistana in Izraela.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Kot fakulteta moramo vsekakor izkazovati ustrezno mero mednarodne prepoznavnosti, ki temelji tako na kakovosti ponujenih programov, kakor tudi na pestrosti obštudijskih dejavnosti. Ugotavljamo, da smo po kvaliteti primerljivi s programi v tujini in, da smo prepoznavni na mednarodnem nivoju. Naši tuji študenti so tudi dobra reklama, prav tako uporabljamo tako imenovane »mehke strategije« preko organizacije mednarodnih dni in delavnic za študente, mednarodne poletne šole in študentskih tekmovanj. Učinkovito promocijo opažamo z organizacijo strokovnih posvetovanj in simpozijev, objavljanja v tiskanih medijih ter z aktivnostmi na družbenih omrežjih. Naši profesorji aktivno sodelujejo na konferencah v tujini in doma in predstavljajo svoja raziskovanja, učne metode in izkušnje s študenti preko zanimivih delavnic.

Nenazadnje sodelujemo tudi z vašo agencijo 2TM in na tak način dosegamo še širši krog potencialnih kandidatov za študij pri nas.

– Kakšni so vizija, ambicije in cilji za razvoj FGPA?

– Glede na to, da živimo v dobi hitrega tehnološkega razvoja, so naše ambicije usmerjene v nenehno razvojno kontinuiteto, strmenje k inovativnosti in pomembnosti povezovanja z okoljem, gospodarstvom in mednarodnim prostorom. Tako svoje izobraževalne programe nenehno posodabljamo ter skušamo študentom omogočiti doseganje visoke stopnje kompetenc. Zelo pomembno nam je zagotavljanje odgovornega mentorskega odnosa do študentov, prav tako pa tega, da študentom skušamo čimbolj približati razumevanje poklica arhitekta, gradbenika, prometnega ali gospodarskega inženirja in njegove vloge v družbi.

Zavedamo se, da na vseh področjih ne moremo biti najboljši, lahko pa smo odlični na specifičnih prebojnih področjih, kot so npr. trajnostno načrtovanje grajenega prostora in trajnostna mobilnost, s čimer stremimo k izpolnjevanju ambicije »biti primerljivi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu«.