Intervju sa prof. dr. Vesnom Žegarac Leskovar, dekanicom Fakulteta za građevinarstvo, prometno inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru: Težimo ka kontinuiranom razvoju, inovacijama i povezivanju okolice, ekonomije i međunarodnog prostora

Vizija FGPA je održavanje i poštivanje tradicije inženjerske i umjetničke struke, prateći trendove tehnološkog i društvenog razvoja. Studente ohrabrujemo da učestvuju u međunarodnim studentskim natjecanjima i projektima u kojima postižu odlične rezultate, a fakultet dobija povratne informacije o međunarodnoj kompatibilnosti, rekla je u intervjuu za 2TM profesorica dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanica FGPA Sveučilišta u Mariboru.