Интервју со проф. д-р Весна Жегарац Лесковар, декан на Факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура при Универзитетот во Марибор: Стремиме кон континуиран развој, иновации и поврзување на околината, економијата и меѓународниот простор

Визијата на FGPA e насочена кон одржување и почитување на традицијата на инженерските и уметничките струки, следејќи ги трендовите на технолошкиот и општествениот развој. Студентите ги охрабруваме да учествуваат во меѓународни студентски натпревари и проекти, каде што постигнуваат одлични резултати, а факултетот добива повратни информации за меѓународната компатибилност, вели во интервјуто за 2ТМ професор д-р Весна Жегарац Лесковар, декан на FGPA при Универзитетот во Марибор.