Intervju z direktorjem VSŠ Bled, mag. Petrom Mihelčičem: Imamo najstarejšo tradicijo v Sloveniji in lastni šolski hotel

O kakovosti študijskih programov, sodobnim in modernim pristopom ter odprtostjo za študente iz tujine, govorimo s Petrom Mihelčičem, direktorjem Višje strokovne šole Bled, ene od partnerskih ustanov 2TM.

Photo: Mag. Peter Mihelčič, direktor VSŠ Bled/VSŠ Bled

– Po katerih posebnostih izstopa VSŠ Bled?

– Z najstarejšo tradicijo med gostinsko-turističnimi višješolskimi ustanovami v Sloveniji.

V letu 2019 prepoznana kot primer dobre prakse v sklopu evropskega K2 projekta.

Ustanovljena kot edina, ki je imela v sklopu zavoda tudi svoj hotel. Šolski hotel Astoria deluje na tržnih osnovah in omogoča študentom, da se 365 dni urijo v operativnih zadolžitvah pod skrbnim mentorstvom hotelskega osebja. Na dnevni bazi komunicirajo v treh tujih jezikih z gosti iz različnih držav po svetu in se aktivno vključujejo v vse poslovne procese hotela. Učni prostori, wellness center, strežna učilnica in šolska kuhinja za strokovne predmete, ki se tudi nahajajo v hotelu, so opremljeni z najsodobnejšo opremo in omogočajo neposreden prenos teorije v prakso. Je šola z najlepšim razgledom, kot radi pri nas rečemo, saj je nameščena na Bledu, najbolj obiskani destinaciji Slovenije.

Photo: Šolski hotel Astoria/VSŠ Bled

– Kaj je tisto, kar VSŠ Bled dela odlično?

– Predvsem dejstvo, da predavatelji VSŠ Bled pristopamo študentom individualno in skušamo razviti organizacijsko kulturo, ki deluje zelo spodbudno in ki omogoča študentom osebnostno rast. Smo mentorji, ki poleg odlične strokovne usposobljenosti in nenehnega izpopolnjevanja, znamo študentom tudi prisluhniti in poskrbeti, da se njihove želje in pričakovanja uresničijo. Nadstandardni program projektnega dela, ki ga izvajamo na podlagi lastnega znanja in izpopolnjevanja. Gre za to, da organizacijski timi študentov in študentk programa gostinstvo in turizem z mentorji vsako leto organizirajo dogodke in projekte v šolskem hotelu Astoria, pa tudi drugod po Sloveniji. Prednost: študentje delajo samostojno na celotni organizaciji in izvedbi projektov in tekmovanj. Maksimalno aplicirajo pridobljena teoretična znanja s praktičnim delom.

Naša shema praktičnega izobraževanja je izredno izpopolnjena in na ravni evropskih standardov ter priporočil. Vključuje okoli 120 poslovnih partnerjev, turističnih organizacij in hotelirjev ter wellness centrov. Naši študentje se praktično izobražujejo 400 ur na študijsko leto v najboljših turističnih organizacijah po Sloveniji in Evropi (pa tudi na ostalih kontinentih, v kolikor to želijo).

Vsi predavatelji spodbujamo zdravo konkurenčno okolje in strokovna tekmovanja predvsem po Evropi. Na ta način si študentje oblikujejo samopodobo, krepijo samozavest in svoje konkurenčne prednosti ter se pomerijo z vrstniki iz cele Evrope. Vsakoletna participacija na mnogih tekmovanjih v gastronomiji in znanju turizma nas je uvrstila med eno najbolj trofejnih višjih šol v Sloveniji.

Številni bivši študenti VSŠ Bled zavzemajo vidne vloge v gospodarstvu, so nosilci gostinsko turistične stroke doma in po svetu. Ravno tako smo gostitelji predavanj najbolj priznanih kuharskih mojstrov in predstavnikov turističnih organizacij in hotelirjev, od katerih so mnogi naši diplomanti in nekdanji študenti.

– Koliko tujih študentov študira pri vas, od kod vse prihajajo in na katere programe se največ vpisujejo?

– Tuji študenti, ki študirajo na VSŠ Bled, prihajajo predvsem iz držav, ki mejijo na Slovenijo oziroma so bile nekoč del Jugoslavije, torej iz Italije, Srbije, Hrvaške in Makedonije. V zadnjih nekaj letih opažamo tudi porast števila študentov in študentk, ki prihajajo iz Rusije. Največ se vpisujejo na program Gostinstvo in turizem, vendar jih je nekaj tudi na programu wellness.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Neke posebne strategije za pridobivanje tujih študentov VSŠ Bled še ni razvila, čeprav že nekaj let razmišljamo tudi o ustanovitvi mednarodnega oddelka. V akcijskem planu promocije in pospeševanja vpisa na VSŠ Bled smo v lanskem letu podpisali tudi pogodbo s podjetjem 2TM, na osnovi katere pričakujemo tudi določene rezultate pri promociji VSŠ Bled in pri vpisu novih študentov.

– Kakšni so vizija, ambicije in cilji za razvoj VSŠ Bled?

– Vizija, ambicije in cilji za razvoj VSŠ Bled so vezani predvsem na izpopolnjevanje na temelju tradicije izobraževanja. Naš cilj je biti in ostati vrhunsko izobraževalno središče v Sloveniji. Naša ambicija je, da smo prepoznavni in cenjeni predvsem zaradi visoke kakovosti izobraževalnih programov in praktičnih znanj z vzorčnim delovanjem v šolskem hotelu Astoria, ter pristnem, partnerskem odnosu med zaposlenimi in študenti. V mednarodnem merilu pa želimo tudi postati priznano izobraževalno središče za kakovostno vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na področju storitvenih dejavnosti.