Izdavačka kuća Sveučilišta u Mariboru objavila je monografiju o promociji nove vinske rute i vinskog turizma

Izdavačka kuća Sveučilišta u Mariboru objavila je monografiju na temu „Modra Frankinja kao osnova vinskog turizma u Sevnici“ (Po putu modre frankinje: Modra frankinja kao osnova vinskog turizma v Sevnici), koju je uredila doc. dr. Jasni Potočnik Topler i prof. Andreja Lisca. Publikacija je nastala kao rezultat Studentskog inovativnog javnog korisnog projekta (ŠIPK) 2016.-2020. u kojem su studenti Fakulteta i drugih fakulteta Sveučilišta u Mariboru u suradnji s Odsjekom  za kulturu, sport, turizam i mlade općine Sevnica. U okviru projekta započela je priprema nove vinske rute kojom će se promovirati autohtona slovenska sorta grožđa, Modra Frankinjo.

Vinari, vinogradari, ugostiteljski objekti i ugostiteljstvo, lokalne kulturne i prirodne atrakcije, kao i druga odredišta općine Sevnica objedinjeni su pod jednim nazivom – „Modra vinska pot“. To je posebno ime koje u slovenskom jeziku ima dva značenja. Prevedeno doslovno, znači plava boja kožice grožđa. S druge strane, pridjev moder može se shvatiti i kao „mudar“ i „odgovoran“.

Monografija „Modra frankinja kao temelj vinskog turizma u Sevnici“ predstavlja općinu Sevnica, njenu povijest i znamenitosti, kao i turističku industriju. Publikacija definira turističku ponudu regije, a vinski turizam i njegove specifičnosti na toj destinaciji detaljno su predstavljene. Također je opisan novi vinski put koji povezuje lokalne proizvođače vina sorte Modra Frankinja, kao i restorane i druge ugostiteljske objekte koji koriste grožđe ove sorte kao sastojak svojih jela.

Onlajn dostupna monografija Publikacija je brezplačno dostopna na tej povezavi

Izvor: ft.um.si