Izdavačka kuća Sveučilišta u Novoj Gorici objavila je priču za djecu Bistrine dogodivščine, koju su sastavili studenti

Izdavačka kuća Sveučilišta u Novoj Gorici objavila je knjigu (dječja priča Bistrine dogodivščine) koju su u okviru projekta „Ekološko obrazovanje djece sa sviješću o prirodi“ pripremili studenti Fakulteta znanosti o životnoj sredini Nika Simčić, Klemen Levičnik i Tina Mahnič. Knjiga je posvećena ekološkoj temi.

Fakultet znanosti o životnoj sredini u Novoj Gorici realizirao je navedeni projekt u okviru projektne sheme „Studentski inovativni društveno korisni projekti 2016.–2018.“

Besplatni primjerci knjige nalaze se u dekanatu fakulteta. Knjiga je već prevedena na engleski jezik.

Izvor: facebook.com