Izdavačka kuća Univerziteta u Mariboru objavila je monografiju „Osnove italijanskog jezika za radnike u turizmu“

Izdavačka kuća Univerziteta u Mariboru objavila je monografiju saradnika Fakulteta za turizam doc. dr Mojce Kompare Lukančič „Osnove italijanskog jezika za turističke radnike“ („NOZIONI DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA PER IL SETTORE DEL TURISMO“).

Naučna monografija „Osnove italijanskog jezika za turiste“ odlična je osnova za sve koji se bave turizmom i susreću se sa italijanskim jezikom. Knjiga se sastoji od 23 poglavlja u kojima autor čitaocu otkriva osnove teorije, uključujući zvukove, slova, imenice, rod, svršeni i nesvršeni oblik glagola, prideve, zamenice, vremena (sadašnjost, prošlost i budućnost), kao i nijanse praktične upotrebe italijanskog jezika u oblasti turizma, sa sadržajem, u užem i širokom smislu povezanim sa profesijom turističkog agenta.

Monografija je namenjena studentima sva tri nastavna programa Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru koji uči italijanski kao izborni jezik.

Čitalac dobija priliku da sveobuhvatno prouči osnove komunikacije sa italijanskim turistima. Teme koje autor razmatra nisu ograničene na turističko područje i uključuju kulturni i interdisciplinarni kontekst.

Monografija omogućuje čitaocu da nauči  terminologiju na području hotelijerstva, ugostiteljstva, italijanske kulture, istorije Italije, turističkih destinacija, gastronomije i vinarstva.

Cena je 14,50 eura. Knjiga se može kupiti u dekanatu Fakulteta.

Izvor: ft.um.si