Izdavačka kuća Univerziteta u Novoj Gorici objavila je priču za decu Bistrine dogodivščine, koju su sastavili studenti

Izdavačka kuća Univerziteta u Novoj Gorici objavila je knjigu (dečja priča Bistrine dogodivščine) koju su u okviru projekta „Ekološko obrazovanje dece sa svešću o prirodi“ pripremili studenti Fakulteta nauka o životnoj sredini Nika Simčić, Klemen Levičnik i Tina Mahnič. Knjiga je posvećena ekološkoj temi.

Fakultet nauka o životnoj sredini u Novoj Gorici realizovao je navedeni projekat u okviru projektne šeme „Studentski inovativni društveno korisni projekti 2016–2018.“

Besplatni primerci knjige nalaze se u dekanatu fakulteta. Knjiga je već prevedena na engleski jezik.

Izvor: facebook.com