Izid študentske monografije

Publikacija »Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem Kotarju« je plod terenskega dela magistrskih študentov 1. letnika UM FT, ki so pod menorstvom doc. dr. Marka Koščaka in asist. Barbare Pavlakovič v sklopu predmeta »Trajnostni in družbeno odgovorni turizem« terensko raziskovali omenjeno področje in oblikovali predloge za nadaljnji razvoj trajnostnega turizma.

Avtorji monografije: Barbara Pavlakovič, dr. Marko Koščak, Nejc Pozvek, Debora Gambaletta, Mateja Kuntarič, Katja Kokot, Alena Nikola Rajković, Maja Alif, Nikolina Gaćina Bilin, Lea Plahuta, Jan Pokorny, Melana Lučić Jozak, Katja Murkovič, Tanja Hlebec, Irena Lazanski, Nataša Uršič, Helena Jakovina, Nadja Mlakar.

Monografija »Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem Kotarju« je rezultat druge faze projekta, s katerim želijo spodbuditi trajnostno delovanje in strateški razvoj hrvaškega obmejnega območja mesta Čabar vse od Prezida do Gerova. Območje je oddaljeno od glavnih hrvaških prometnic, a hkrati umeščeno med tri države (Hrvaška, Slovenija in Italija), ki so bile za domačine vedno vir zaposlitve, informacij in družabnega življenja. Preplet različnih tradicij je omogočil oblikovanje avtohtone kulture, ki združuje zanimive zgodbe, običaje, obrti, jedi in uporabo naravnih virov iz neokrnjene narave, v kateri leži destinacija.

Strateški izziv razvoja turizma so obravnavali mentorji in študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem na Fakulteti za turizem Brežice Univerze v Mariboru ob participativnem sodelovanju lokalnega prebivalstva. Po opravljeni analizi stanja so pripravili vizijo razvoja in določili prednostna področja dela, opredelili ukrepe ter določili kazalnike in način njihovega spremljanja.

Vir: ft.um.si