Izjemna priložnost za zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 (št. razpisa 5442-1/2018), ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS dne 13. 7. 2018 objavilo na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 48/2018, iščejo doktorje znanosti za sodelovanje v okviru novih zaposlitev za potrebe skupnega raziskovanja z gospodarskimi družbami v različnih raziskovalnih skupinah na vseh 17 fakultetah članicah Univerze v Mariboru.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Profili, ki so primerni za prijavo na razpis, so doktorji znanosti z vseh strokovnih področij:

  1. ki so doktorirali v obdobju od 1. 1. 2011 do 5. 10. 2018 in ki
  2. dne 13. 7. 2018 niso bili zaposleni na Univerzi v Mariboru.

Doktorji znanosti oz. doktorandi so lahko iz vzhodne ali zahodne regije oziroma tudi iz tujine. Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini.

Predvideno trajanje zaposlitve bo od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022, predvidoma na delovnem mestu H01900 – Asistent z doktoratom (m/ž). Raziskovalno delo bo potekalo pretežno v raziskovalni skupini fakultete članice Univerze v Mariboru v kombinaciji in deloma (najmanj 9 mesecev v celotnem trajanju zaposlitve) pa tudi pri sodelujoči gospodarski družbi. Zaposlitev se bo izvedla le v primeru, da bo dotična prijava izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«.

Pri ocenjevanju prijav na razpis se dodatno točkujejo vloge s kandidati/-kami, ki:

  1. so bili/-e 13. 7. 2018 prijavljeni/-e v evidenco brezposelnih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali;
  2. so bili/-e 13. 7. 2018 zaposleni/-e na področju RRI v kohezijski regiji Zahodna Slovenija;
  3. imajo na dan, 13. 7. 2018, stalno oziroma začasno prebivališče v tujini in 1 leto delovnih izkušenj na RRI področju oziroma so bili 13. 7. 2018 zaposleni v tujini na področju RRI.

Na razpisu je za prijavitelja (možna sta samo Univerza v Mariboru in FIŠ NM), ki sta v Vzhodni Kohezijski regiji, na voljo finančnih sredstev za okvirno 56 novih zaposlitev. Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (20%) in Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR (80%). Višina razpoložljivih sredstev je 12.876.300,00 EUR, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 9.614.304,00 EUR in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.261.996,00 EUR.

Kandidate/-ke, ki izpolnjujejo pogoje iz omenjenega razpisa, dobro obvladajo angleški jezik ter imajo veselje za raziskovalno delo, morajo kontaktirati raziskovalne skupine oz. poslati sporočilo o nameri z dokazili o izobrazbi ter kratek življenjepis na e-naslov tto@um.si do vključno 5. 9. 2018.

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija se nahaja tukaj.

Vir: um.si