Излезе од печат специјалниот тематски број на списанието „Mednarodno inovativno poslovanje=Journal of Business and Management“ – MIP=JIBM, посветен на дваесет годишнината од онлајн обуката на Факултетот DOBA и во Република Словенија

На крајот на декември 2019 година излезе од печат специјалниот тематски број на списанието „Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Business and Management“. На педесетина страници од списанието се претставени 20-те години онлајн обуки на Факултетот DOBA и во Република Словенија. Настапот го напиша директорот на Факултетот DOBA Јасна Доминко Балох.

Автори на статиите беа претставниците од различни високи образовни  установи, со коишто соработува Факултетот DOBA, – Институтот за економски истражувања на економскиот факултет при универзитетот во Љубљана, Факултетот за индустриски инженеринг од Ново Место, економскиот факултет при универзитетот од Загреб, економскиот факултет при универзитетот за туризам и менеџмент (Скопје, Република Северна Македонија), факултетот за економија и бизнис администрирање при универзитетот West (Темишвар, Романија).

Списанието се издава веќе единаесет години и е достапен на следниот линк.

Извор: doba.si