Изложба „Астрономијата низ времето“ во Нова Горица

Во просториите на Универзитетот во Нова Горица во Ајдовшчина сме домаќини на изложбата „Астрономијата низ времето“, која ја подготвија членовите на астрономското здружение МОСТ – Универзитет за трета животна доба Ајдовшчина.

Изложбата е поставена во рамки на астрономската вечер, со која во рамки на одбележувањето на 100 годишнината на Меѓународниот астрономски сојуз на Факултетот за природни науки при Универзитетот во Нова Горица, се придружи на меѓународниот проект 100 часа астрономија. Девет изложбени паноа заземаат периоди од развојот на строномијата до 1919 година.

Иѕложбата ќе биде отворена до 25 јануари 2019 во аулата на Универзитетот во Нова Горица во Ајдовшчина (Випавска цеста 11ц, Ајдовшчина). Посетителите можат да дојдат од 9 до 16 часот.

Извор: ung.si