Izobraževanje v Sloveniji

Šolanje se začne v osnovni šoli, traja 9 let in je obvezno za vse. Izobraževanje po zaključeni osnovni šoli je v Sloveniji mogoče nadaljevati na srednjih šolah: poklicnih, strokovnih in splošnih – t.i. gimnazijah. Dijaki zaključijo srednje šolanje in prejmejo diplomo oz. zaključno spričevalo, določene šole zaključijo s strokovnim izpitom, na srednjih šolah s štiriletnimi programi pa zaključijo šolanje s poklicno ali splošno maturo (3 obvezni predmeti – slo (it/madž), mat, ang in 2 izbirna).

Matura, katere potrdilo izda srednja splošna ali srednja strokovna šola, je predpogoj za vpis na študijske programe večine fakultet.

Šolanje lahko nadaljujete na visokošolskih strokovnih izobraževalnih ustanovah (dodiplomski študij na univerzah in strokovnih visokih šolah traja 3 leta) ali v okviru enovitega magistrskega programa (5 let).

Za vstop na večino fakultet v Sloveniji ni dodatnih izpitov. Izjeme so le Likovna akademija, Akademija za radio, film in televizijo, Fakulteta za šport in Fakulteta za arhitekturo.

Po končanem študiju na dodiplomski stopnji študenti lahko nadaljujejo študij na magistrskem nivoju. Študij običajno traja 2 leti. Pri vpisu v magistrski program lahko dijaki spremenijo smer študija in fakulteto. V tem primeru morajo pogosto opraviti diferencialne izpite. Po zaključku magistrskega programa se lahko študenti odločijo za doktorski študij, ki običajno traja tri leta.

Izobraževalne storitve nudijo 4 univerze, 47 samostojnih visokošolskih zavodov in 46 strokovnih višjih šol. Univerze se nahajajo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici. V drugih večjih mestih (Celje, Velenje, Murska Sobota, Bled, Piran itd.) pa so tudi drugi šolski centri in šole.

Vsi programi usposabljanja so licencirani oz. odobreni s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in, kot taki, so enakovredni.

V času študija lahko študenti enkrat ponavljajo letnik oz. zamenjajo študijski program na katerikoli univerzi ali katerikoli fakulteti, ali pa si vzamejo leto dni akademskega dopusta, a v slednjem primeru študent izgubi pravico do državnih subvencij, kot so subvencioniran prevoz, študentski bonusi in osnovno zdravstveno zavarovanje.

Študenti imajo pravico sodelovati v programih izmenjav (Erasmus +). Tako lahko del študija poteka na fakulteti partnerske izobraževalne ustanove v eni od drugih evropskih držav. Študent, ki se je uspešno prijavil v program izmenjave, med študijem v tujini dobiva štipendijo. Slovenija spodbujati udeležbo v programih izmenjav, saj tako študenti obogatijo svoje znanje tudi z izkušnjami iz drugih držav.

Tuji študenti so zelo zadovoljni z visoko kakovostjo študija v državi Sloveniji. Prav tako so navdušeni nad študentskimi ugodnostmi (npr. prehranskimi boni), možnostjo zaposlitve med študijem in z veseljem ugotavljajo pripravljenost slovenskih študentov, da jim pomagajo pri prilagajanju in komunikaciji.

Za več informacij o možnostih izobraževanja v Sloveniji pišite na:  education@2tm.si.

© 2TM d.o.o.