Izšla je brošura ob 25. obletnici Univerze v Novi Gorici

Brošura obsega 40 strani in ima naslov: »25. obletnica Univerze v Novi Gorici«. Urednica: Andreja Leban. Brošura vsebuje 9 poglavij, ki vključujejo pregled pomembnih dogodkov in izbor fotografij. Brošura je sicer brezplačna in v prostem dostopu.

Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila Fakulteta za znanosti o okolju – prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena 24. septembra 1995 s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 12. julija 1995.

Kot je v svojem osebnem pogledu ob petindvajsetletnici dejal prvi predstojnik Univerze v Novi Gorici akad. prof. dr. Boštjan Žekš, »Univerza v Novi Gorici je po mojem mnenju zgodba o uspehu. Iz nič je v 25 letih nastala majhna mednarodno ugledna univerza. S trdim delom in medsebojno povezanostjo je univerzi uspelo razbiti betonski zid, s katerim se pri nas družba in država branita pred novostmi in napredkom«.

Brošura

Vir: facebook.com