Izšla je monografija DOBA Fakultete 2019: »Trajnost v sodobni družbi«

V okviru zbirke Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij je izšla monografija DOBA Fakultete 2019: Trajnostno poslovanje v sodobni družbi. V monografiji je enajst poglavij – prispevkov učiteljev, ki so zaposleni na fakulteti ali so z njo povezani, in dva prispevka, ki sta nastala v sodelovanju učiteljev in študentov DOBA Fakultete.

Prispevki se osredotočajo na trajnostno poslovanje in obravnavajo odgovornost za ekonomsko politiko, prehod v krožno gospodarstvo, izkušnje iz upravljanja z ekonomsko vzdržnostjo, vlogo nadzornega sveta pri družbeni odgovornosti podjetij, komuniciranje transparentnosti v podjetjih v državni lasti, merjenje rezultatov zdravstvenih storitev s populacijskimi normami, medgeneracijsko sodelovanje in odnos različnih generacij do inštrukcij, coaching, medijske navade potrošnikov in nagradne igre kot orodje tržnega komuniciranja ter turistične storitve za ljudi s posebnimi potrebami.

Vsi prispevki so dvojno anonimno recenzirani, celotno monografijo pa sta recenzirala univerzitetna profesorja iz mariborske in beograjske univerze. Raziskovanje in sporočanje rezultatov raziskav akademski in širši javnosti je za sodobno fakulteto s področja poslovnih ved, ki je poleg tega prav v letošnjem študijskem letu pričela tudi z izvajanjem doktorskega študija, izjemno pomembno.

Monografija

Источник: doba.si