Izvršni direktor za razvoj Višje strokovne šole Academia Maribor Žan Dapčevič: Našim diplomantom so odprte vse poti

Photo: © ZHan Dapchevich

Nadaljuje se vpis v slovenske izobraževalne ustanove. Kandidati lahko izbirajo med številnimi fakultetami in višjimi strokovnimi šolami, ki ponujajo različne študijske programe tako za tiste z bolj »tehnično žilico«, kot za humaniste.

Preden se odločite za eno ali drugo izobraževalno ustanovo, vam predlagamo, da se z njo najprej podrobno seznanite. Danes vam predstavljamo Višjo strokovno šolo Academia Maribor. Gre za multidisciplinarno izobraževalno ustanovo, ki usposablja strokovnjake na treh ključnih področjih: poslovne vede, inženirske vede in medijska produkcija. Študij na Academii ima veliko prednosti, o katerih nam je v ekskluzivnem intervjuju za spletno stran 2TM povedal izvršni direktor za razvoj Academie Žan Dapčevič.

Photo: © ZHan Dapchevich

– Pozdravljeni, gospod Dapčevič!

– Dober dan!

– Na začetku intervjuja nam, prosim, povejte nekaj besed o vaši višji strokovni šoli in izobraževalnih programih, ki jih trenutno izvajate.

– Višja strokovna šola Academia Maribor že od leta 2001 usposablja strokovnjake po državno akreditiranih programih. Trenutno izvajamo 11 izobraževalnih programov. V sklopu poslovnih ved se izvajajo programi s področja komerciale, poslovnega računovodstva in turizma. Zelo smo ponosni na naše programe v okviru inženirskih ved, ki so znani po celotni regiji. Poleg tega se naši študenti izobražujejo tudi na področju medijske produkcije, kjer lahko izbirajo med programi oblikovanja, video in avdio produkcije ter fotografije. Trije programi – Inženir strojništva, Ekonomist – modul Komercialist in Ekonomist – modul Računovodja se izvajajo tudi v angleškem jeziku. Trenutno na Academii študirajo študenti iz 25 držav.

– Ali so med njimi tudi predstavniki držav bivše Sovjetske zveze?

– Da, pri nas študira tudi veliko študentov iz Rusije in Ukrajine. Polovica jih raje študira v angleškem jeziku, ostali pa se izobražujejo v slovenskem jeziku.

– Kateri programi pa so najbolj priljubljeni med bodočimi študenti?

– To je odvisno od tega, česa si želi bodoči študent. Slovenija je znana po odličnih programih na področju inženirskih ved (država ima veliko izkušenj na področju strojništva), zato tujim študentom pogosto predlagamo ravno ta študijski program. Poleg tega mnogi bodoči študenti-tujci izberejo turizem, računovodstvo. Med mlajšimi študenti pa je priljubljena predvsem medijska produkcija.

– Kakšni so pogoji za vpis tujih študentov v Academio?

– Študentom, ki kot jezik študija izberejo slovenski jezik, priporočamo, da se najprej udeležijo pripravljalnega jezikovnega tečaja – na ta način jim bo lažje usvojiti strokovne vsebine. Študenti ki se odločijo za študij v angleškem jeziku, morajo potrditi svojo raven znanja z ustreznim certifikatom.

– Kot je znano, je sistem izobraževanja v Sloveniji osredotočen na intenzivno praktično usposabljanje bodočih strokovnjakov. Kako poteka študijska praksa v vaši izobraževalni ustanovi?

– Naši študenti utrjujejo pridobljena teoretična znanja tekom celotnega študija. Nenehno simuliramo resnične situacije, s katerimi se študenti lahko srečajo v poklicnem okolju. Obvezen del študijskega procesa je tudi preddiplomska praksa, ki traja pol leta. Podpisane imamo sporazume z različnimi organizacijami, v katerih lahko študenti opravljajo prakso, kar pomeni, da jim ni treba samim iskati mesta za opravljanje prakse. Tako slovenski, kot mednarodni študenti lahko opravljajo prakso tudi v drugih članicah Evropske unije v okviru programa Erasmus+, za kar prejmejo tudi štipendijo.

Photo: © ZHan Dapchevich

– S kakšnimi težavami se lahko med študijem sooči tuj študent?

– Naše stališče je, da del odgovornosti za uspešnost študenta nosimo mi. Zato že na sprejemnem intervjuju poskušamo razumeti ali bo kos obremenitvam. Prav tako razumemo, da se tuj študent lahko počuti osamljenega v novem okolju, v tuji državi. Zato mu želimo pomagati, da se socialno adaptira, se čim hitreje vključi tako v izobraževalni proces kot v obštudijske dejavnosti. Na splošno menimo, da so obštudijske dejavnosti pomemben del študentskega življenja, zato se trudimo organizirati čim več športnih in kulturnih dogodkov, da bi študenti lahko izbrali tiste, ki so jim najbolj všeč. Tu želim poudariti, da je Maribor mesto, kjer se nahaja veliko izobraževalnih ustanov. Zato pozivamo študente, naj se ne omejujejo na dogodke za zidovi naše izobraževalne ustanove. Želim dodati tudi to, da pomemben del prostega časa naših študentov predstavljajo potovanja. Na razpolago jim je takorekoč vsa Evropa, pri čemer lahko odkrivajo nove države brez večje škode za svoj žep.

– Ali višja strokovna šola sodeluje v programih mednarodnih izmenjav?

– Academia ima državno akreditacijo in je udeležena v programu mednarodnih izmenjav Erasmus +. Podpisane imamo pogodbe s 45 izobraževalnimi ustanovami po vsem svetu. Večina študentov ta program izmenjav raje izkoristi za opravljanje obvezne polletne prakse in v ta namen izberejo Nemčijo in Avstrijo. Po zaključku prakse se naši študenti vrnejo v Slovenijo, da potrdijo prejeto praktično znanje in dokončajo študij.

– In kje se zaposlujejo vaši diplomanti?

– To je odvisno od tega, po katerem programu so študirali. Mladi strokovnjaki, ki so študirali poslovne vede, se zaposlujejo v komercialnih strukturah – predvsem v podjetjih, ki se ukvarjajo z izvozom (v Sloveniji jih je veliko). Naši diplomanti – tujci se lahko zaposlijo v podjetjih, ki so povezana z njihovo matično državo ali pa najdejo svoje mesto v predstavništvih velikih mednarodnih podjetij. Odlične možnosti za zaposlitev v Sloveniji imajo diplomanti programov Turizem in Računovodstvo pa tudi novopečeni strokovnjaki s področja inženirskih ved. Kar se tiče študentov medijske produkcije, imajo ti raje bolj neodvisen način dela in nudijo svoje storitve kot ”freelancerji”.

Photo: © ZHan Dapchevich

– Ali osebje Academie pomaga študentom pri iskanju dela?

– Vsekakor. Vendar jih pri tem ne vodimo za roko, ne skrbimo za njihovo zaposlitev v dobesednem smislu, temveč jih učimo, kako se znajti v poklicu in se ugodno predstaviti delodajalcu. Študente učimo, kako pisati življenjepise, poslovna pisma; organiziramo obiske v obstoječa podjetja, da se lahko bodoči strokovnjaki seznanijo s poklicnim okoljem in se iz prve roke seznanijo z dejavnostjo, s katero se bodo ukvarjali v bližnji prihodnosti. Študentu pomagamo ugotoviti, kakšna je njegova željena oblika dela že v času študija, da ne bi izgubljal časa potem, ko je že diplomiral. Naši študenti praviloma delajo svoje prve karierne korake že v času študija, tako da imajo na voljo celi dve leti za poklicno samoopredelitev.

– Katere ključne točke bi izpostavili, če vas prosimo, da nam v nekaj stavkih opišete svojo višjo strokovno šolo?

– Academia je zasebna višješolska izobraževalna ustanova z državno akreditacijo. Ima dolgo zgodovino in brezhiben ugled na trgu izobraževalnih storitev. Naša prioriteta je zagotoviti visokokakovostne izobraževalne storitve in dati študentom praktično podlago za vstop v poklicni svet. V skladu s tem se naši dosežki merijo s številom uspešnih diplomantov in priložnostmi, ki so jih prejeli po zaključku študija v višji strokovni šoli.

Kot misijo Academie bi imenoval omogočanje študentom, da dostopajo do aktualnih znanj, njihovo usposabljanje v skladu s trenutnimi trendi in potrebami trga dela, pa tudi pomoč v začetni fazi njihove kariere tako v Sloveniji, kot v tujini.

– Kakšne so prednosti študija na Academii?

– Takoj želim poudariti, da je izbira ene ali druge izobraževalne ustanove – osebna pravica vsakega študenta, odvisno od njegovih želja, motivacij in kariernih ciljev. Študentom, ki so osredotočeni na gradnjo kariere v znanosti, se splača razmisliti o fakultetah. V naši šoli nudimo izobraževanje s poudarkom na praktični komponenti. Izbirajo nas tisti kandidati, ki želijo pridobiti praktične spretnosti in se hitro vključiti v poklicno okolje. Študij na naši ustanovi je primeren predvsem za tiste, ki se radi učijo z delom.

Druga naša prednost je, da smo resnično mednarodna izobraževalna ustanova. Pri nas študirajo študenti različnih narodnosti in med slovenskimi in tujimi študenti ne delamo nikakršnih razlik. Po zaključku študija lahko tuji diplomanti uporabijo pridobljena znanja v praksi tako v Sloveniji, kot v domovini. Poleg tega smo edina višješolska strokovna ustanova v Sloveniji, ki izvaja tudi britanske programe Higher National Diploma. Diplomanti tako prejmejo višješolsko strokovno listino Republike Slovenije kot tudi Velike Britanije. Slednja jim omogoča neposredno prehodnost v 3. letnik dodiplomskega študija na več kot 1500 programov po svetu. Pred našimi diplomanti so odprte vse poti!

– Hvala vam za intervju!

© 2TM d.o.o.