«Јас ќе се откажам од пушењето независно од ситуацијата», или Знаењето, кое што ќе ми помогне да се откажам од таа погубна навика

Пушењето е штетна навика, од која што многу често тешко е да се откажеш. Но ја знаеме ли ние историјата на болното прашање?..