Javni poziv za izbor inovativnih rešitev trajnostnega turizma v Jadransko-Jonski regiji

Javni poziv je aktivnost projekta FOST INNO (Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-jonski regiji), sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in IPA sklada. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg ADRION znotraj prioritetne osi »Inovativna in pametna regija«.

Javni poziv je poziv za izbor dveh inovativnih idej, ki bosta podprli in spodbujali razvoj trajnostnega turizma v jadransko-jonski regiji.

Znotraj tega poziva so upravičene naslednje inovacije:

 1. inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda),
 2. inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve),
 3. inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti).

Kriteriji izbora

 1. izvirnost ideje,
 2. regionalna in nacionalna relevantnost ideje,
 3. finančni/poslovni vidiki ideje,
 4. trajnost ideje.

Poziv za izbor inovativne rešitve trajnostnega turizma je namenjen vsem z idejo, ki lahko prispeva k razvoju trajnostnega turizma in ki si želijo testirati svojo idejo na jadransko-jonskem trgu: posameznikom, neprofitnim in profitnim organizacijam, malih in srednje velikim podjetjem, javnim organov, turističnim organizacijam itd.

Koristi za dve izbrani ideji

 1. podpora pri razvoju ideje (namenjeno vsem prijaviteljem, skozi trening in spletna svetovanja),
 2. pilotiranje idej s strani zunanjih strokovnjakov (v Sloveniji),
 3. tržna analiza za jadransko-jonsko regijo (šest FOST INNO partnerskih držav: Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora in Albanija),
 4. razširjanje informacij o ideji in publiciteta.

Javni poziv za izbor idej je odprt do 31. marca 2019. Na podlagi kriterijev, navedenih v tem pozivu, bo Svet Jadransko-jonskega centra za inovacije v turizmu 15. maja 2019 razglasil dva zmagovalca – dve inovativni ideji.

Javni poziv Prijavnica Dodatne informacije Spletna stran projekta

Vir: fuds.si