Javni razpis za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodnika Šaleške doline

Zavod za turizem Šaleške doline objavlja javni razpis za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline.

Program izobraževanja obsega več srečanj v obliki predavanj in izobraževalnih delavnic, ter zaključno srečanje s praktičnim preizkusom znanja na terenu. Izobraževanje bo potekalo od 8. do 10. 2. ter od 15. do 17. 2. 2019. Med prispelimi prijavami bomo izbrali 15 najprimernejših kandidatov.

Prednost bodo imeli kandidati z aktivnim znanjem nemškega, italijanskega, nizozemskega, francoskega in španskega jezika. Prijava je možna do vključno 31. januarja 2019. Študentje Višje strokovne šole Velenje so vabljeni k udeležbi.

Več informacij na spletni strani

Vir: vss.scv.si