Jednogodišnji kurs slovenačkog jezika

Ako se upisujete na slovenačke ustanove ili nameravate da se preselite u Sloveniju i želite se temeljno pripremiti za svoje studije i život u Sloveniji, možemo vam pomoći.