Kadrovske štipendije Premogovnik Velenje za študijsko leto 2019/2020

Skupina Premogovnik Velenje je objavila razpis za kadrovske štipendije za študentje visokih šol države za študijsko leto 2019/2020. Rok za prijavo je 15. oktober 2019. Naslov: Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

Seznam štipendijskih poklicev: inženir elektrotehnike, inženir rudarstva, strojni inženir, inženir geotehnologije, inženir gradbeništva.

Vloga kandidata naj vsebuje življenjepis, kratko motivacijsko pismo, dokazilo o izobraževanju. Pri izbiri kandidatov se bo upoštevala njihova akademska uspešnost, dosežke, nagnjenja k izbranemu poklicu in druga merila, določena v aktih skupine.

Štipendisti skupine Premogovnik Velenje imajo priložnost opraviti kakovostno praktično usposabljanje, prejeti bonus poleg štipendije (za uspešno delo), zagotoviti si brezplačen zdravniški pregled, prehrano in prevoz na račun skupine, sodelovanje na strokovnih ekskurzijah. V prihodnosti – tudi možnost zaposlitve v povezanih družbah.

Sodelavci skupine so mentorji pri pripravi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog študentov.

Vir: vss.scv.si