Kako postati boljši strokovnjak prihodnosti?

Odgovor imajo na DOBA Fakulteti, kjer svojim študentom omogočajo 100-odstotni online študij in znanje, ki ga bodo lahko takoj prenesli v prakso. Njihov študij namreč temeljil na reševanju praktičnih nalog, na študijah primerov, analiziranju in iskanju rešitev za konkretne probleme iz prakse. Samo skozi tako zasnovan študij boste razvili za poslovni svet dragocene osebne, vodstvene in strokovne kompetence.

Zlasti se izvaja 2-letno usposabljanje študentov na podiplomskih programih Mednarodno poslovanje; Trženje in prodaja; Upravljanje pametnih mest; Inovacijski management na področju socialnih zadev in izobraževanja.

DOBA zagotavlja optimalno strukturo študija:

  1. 10 %: predavanja, webinarji, študij literature,
  2. 20 %: učenje od drugih, kamor spada tudi timsko delo,
  3. 70 %: reševanje dejanskih poslovnih izzivov in delo pri projektih.

Prijavni rok za vpis poteka vse do 30. septembra 2019.

Vir: siol.net