Kandidati za poslanike u Evropskom parlamentu iz Slovenije susreli su se sa studentima univerziteta Alma Mater Europaea

U utorak, 7. maja 2019. godine, kandidati za Evropski parlament iz Slovenije susreli su se sa studentima univerziteta Alma Mater Europaea.

Studentsko veće Alma Mater, studentska organizacija Alma Mater i Alma Mater Europaea – ECM održali su okrugli sto na temu: „Slovenci i Evropa u kontekstu obrazovanja, nauke i  zapošljavanja“.

Događaj se održao uoči izbora poslanika u Evropskom parlamentu koji će se biti obavljeni 26. maja 2019. godine. Na sastanku su učestvovali kandidati za poslanike Evropskog parlamenta na spiskovima parlamentarnih stranaka. Moderator događaja bila je dr Rosvita Pesek.

Izvor: almamater.si