Katedra za travništvo in pridelovanje krme ponuja delo preko študentske napotnice

Katedra za travništvo in pridelovanje krme ponuja delo preko študentske napotnice enemu študentu za občasno pomoč pri delu na terenu (raziskovalne in izobraževalne poskusne površine na UKC Pohorski dvor). Okvirno bo delo potekalo po dogovoru, enkrat do dvakrat tedensko po 8 ur, v času od 1.8.2016 do 30.9.2016. Kandidati morajo imeti opravljen tečaj iz varstva pri delu.

Kontaktna oseba za podrobna navodila in pojasnila vsem zainteresiranim je viš. pred. Miran Podvršnik, mag. (e pošta: miran.podvrsnik@um.si ali gsm: 041 355 488).

 

Vir: fk.uni-mb.si