Ќе се одржи Четвртата предновогодишна средба со научниците од универзитетот во Марибор: регистрација

Во четврток, на 12 декември 2019 година, во 09:30 часот во Доминиканскиот манастир, Птуј, ќе се одржи традиционална неформална средба со научниците од универзитетот во Марибор, а исто така и со бизнисмените и политичарите.

Во текот на настанот ќе бидат претставени можностите за деловна и научна соработка во финансиската перспектива 2021-2027 година, научно-истражувачките компетенции и можностите на универзитетот во Марибор, а исто така и низа на посебни достигнувања на научниците од универзитетот во Марибор.

Влезот е слободен. Бројот на места за учество е ограничен. Регистрацијата е отворена до 11-ти декември 2019 година. Коорганизатор на настанот е општината Птуј.

Регистрација за компании Регистрација за научници

Извор: um.si